Akvatični ekosistemi (slatkovodni i morski) čine 3/4 površine planete. Predstavljeni su izvorima, rekama, jezerima, močvarama, barama, morima i okeanima. Danas su najugroženiji ekosistemi. Upoznavanje sa njihovom ekologijom i monitoringom znači i podizanje svesti o njihovom značaju i potrebi za očuvanjem.