Rezime kursa

Šta je zemljište i kako nastaje? Zašto je zemljište neobnovljivi prirodni resurs? Kako i na koji način može da dođe do zagađivanja zemljišta? Koje su posledice zagađivanja zemljišta? Kako i na koji način možemo da umanjimo postojeće zagađenje, ali i da u smanjimo rizik od novog zagađivanja? Ako još uvek niste zainteresovani, ipak dođite na kurs, a onda ćete znati i zašto ste tu...