Ekofiziologija je biološka disciplina, koja proučava fiziološke mehanizme, tj. adaptacije živih bića na specifične uslove u njihovoj životnoj sredini. Ekofiziolozi ili fiziološki ekolozi daju odgovore na pitanja o kontroli rasta, reprodukciji, opstanku i geografskoj distribuciji biljaka, tj. procesima i pojavama koji su posledica interakcije biljaka sa abiotičkim i biotičkim ekološkim faktorima. U najširem smislu ova problematika uključuje i pitanja iz poljoprivrede, hortikulture, šumarstva, kao i zaštite i unapređenja životne sredine.