Ekologija i agroekosistemi je prvi predmet na master sudijskom programu Zaštita životne sredine u poljoprivredi. On vam daje osnovu za praćenje drugih predmeta na ovom programu. Bavićemo se problemima u korišćenju prirodnih resursa u poljoprivredi, odnosom biljaka i faktora životne sredine, uticaju klimatskih promena na poljoprivredu i obrnuto i još mnogim aktuelnim pitanjima vezanim za primenu ekologije u poljoprivredi. Proučavaćemo funkcionisanje agroekosistema u sinergiji sa prirodnim ekosistemima, primenu ekoloških koncepata i principa u kreiranju i upravljanju agroekosistemima.