Studijski programi:

Teorijska nastava: Citofiziologija: građa ćelija, kompartmentacija metabolizma, transportni mehanizmi, kultura ćelija i tkiva. Vodni režim: vodni potencijal, usvajanje, transport i odavanje vode, fiziologija stoma. Fotosinteza: uloga svetlosti, pigmenti, njihova biosinteza, svetla i tamna faza, fotosintetička fosforilacija, ekologija  fotosinteze, transport i distribucija asimilata. Disanje biljaka: oksidativna fosforilacija, ekologija disanja, povezanost fotosinteze i disanja, kontrola metabolizma ugljenika. Mineralna ishrana: mehanizmi i ekologija usvajanja jona, transport, funkcija jona, deficijencija i toksičnost. Rastenje i razviće – principi regulacije rastenja i razvića, fitohormoni i bioregulatori, fitohrom i fotomorfogeneza, biološki ritmovi i periodizam, pokreti biljaka. Fiziologija plodova i semena - rastenje, razviće i sazrevanje plodova i semena, klijanje i mirovanje semena. Fiziologija stresa - abiotički, biotički i antropogeni stresni faktori i mehanizmi otpornosti.
Praktična nastava: Iz svih poglavlja predavanja predviđene su vežbe u laboratoriji.

The course English for Specific Purpose is aimed at meeting specific needs of the students, making use of underlying methodology and activities of the discipline it serves as well as focusing on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, register, study skills, discourse and genre.

Matematika I - na Osnovnim akademskim studijama