Kursevi:

Osnovi ekološke nauke (biosfera, činioci sredine, ekološka valenca, stanište, biotop, biocenoza, životna forma, ekološka niša, ekologija populacija, kruženje materije i protok energije u ekosistemu); Agroekologija i agrotehničke mere; Uzroci i posledice narušavanja životne okoline životinja, Globalni problemi vezani za životnu sredinu i uzgoj životinja.