Ideja ovog kursa je da nastavnicima srednjih stručnih škola približi tehnologije poput kontrole polnog ciklusa kod plotkinja, superovulacije i embriotransfera i kloniranja domaćih životinja. Predstavljaju spoj nauke i praktičnih iskustava i omogućavaju znatno brži genetski napredak populacija domaćih životinja. Tek jedan mali deo prednosti ovih metoda je iskorišćen u stočarskoj proizvodnji u Srbiji, jer veliki broj ljudi nije dovoljno upućen u samu suštinu i prednosti pomenutih metoda i smatra da su to jako komplikovani i skupi postupci i startu odustaju od uvođenja nekog od pomenutih metoda. Približavanje ove problematike profesorima srednjih stručnih škola i kroz njihov rad, širenjem informacija i znanja mlađim naraštajima koji će raditi u oblasti stočarske proizvodnje i na taj način olakšati usvajanje i primenu pomenutih tehnologija.