Kursevi u okviru CaSA Tempus projekta

Ovo je test kurs namenjen obuci korisnika za postavljanje pratećeg materijala neophodnog za kreiranje CASA e-leraning kurseva.