Kurs Poremećaji ponašanja i zdravlje goveda razmatra najčešće promene i poremećaje ponašanja goveda, uzrok njihovog nastanka i posledice, povezanost sa pojedinim zdravstvenim i drugim problemima, kao i postupke procene pojedinih oblika ponašanja goveda u praktičnim uslovima.