Kurs Higijena vazduha, vode i hrane u konceptu dobrobiti životinja razmatra uticaj kvaliteta mikroklime staje, vode i hrane na dobrobit životinja, sa osvrtom na pojmove iz higijene životne sredine i na zdravlje ljudi.

Kurs Poremećaji ponašanja i zdravlje goveda razmatra najčešće promene i poremećaje ponašanja goveda, uzrok njihovog nastanka i posledice, povezanost sa pojedinim zdravstvenim i drugim problemima, kao i postupke procene pojedinih oblika ponašanja goveda u praktičnim uslovima.